مقاله بررسی رابطه خلاقیت با راهبردهای مقابله ای دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه خلاقیت با راهبردهای مقابله ای دانشجویان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله راهبردهای مقابله ای
مقاله راهبرد مساله مدار
مقاله راهبرد هیجان مدار
مقاله راهبرد اجتنابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی خواه نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: خلاقیت موضوع مهم و جالبی برای مطالعه است. بسیاری از پژوهشگرانی که در زمینه خلاقیت مطالعه کرده اند بخشی از مطالعات خود را به توصیف ویژگی های افراد خلاق اختصاص داده اند و مجموعه ویژگی های مطرح شده نیز در طیف نسبتا گسترده ای قرار می گیرد.
هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط راهبرهای مقابله ای (شیوه هایی که افراد در رویارویی با مسائل در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند) با خلاقیت می باشد.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
یافته ها: بین خلاقیت با شیوه مقابله مساله ای رابطه وجود ندارد. اما بین خلاقیت و دو مولفه دیگر یعنی شیوه مقابله هیجان مدار و اجتنابی رابطه معنادار به دست آمد.
نتیجه گیری: دانشجویانی که از خلاقیت بیشتری برخوردار هستند در مواجهه با مسائل، بیشتر، از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی استفاده می کنند.