مقاله بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض زناشویی
مقاله نشانه های عاطفی
مقاله نشانه های رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده، تشکلی طبیعی است که الگوهای گوناگون ارتباطی و عملکردی را درگذر زمان به خدمت می گیرد. این الگوها ساخت خانواده را شکل می دهند و ضمن تعیین نقش اعضای خانواده، حیطه هر یک از اعضا را مشخص می کند و تبادل نظر میان اعضا را تسهیل می کند. برای این که وظایف اصلی خانواده بهتر صورت گیرد، خانواده باید دارای ساخت و عملکردی کارآمد و سالم باشد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه بین تعارض زناشویی با نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک بود. برای انجام پژوهش حاضر یک گروه نمونه (۲۱۳ نفر) از جامعه دانش آموزان دوره پنجم ابتدایی شهر تبریز شامل ۱۲۰ دختر و ۹۳ پسر، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نسبتی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. مادران به پرسشنامه تعارض زناشویی و معلمان به پرسشنامه توانایی ها و مشکلات کودک پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر نقش پیش بینی کننده تعارض زناشویی در نشانه های عاطفی و رفتاری کودک بود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان با برنامه های آموزش کاهش تعارض والدین، گام هایی در جهت کاهش نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک برداشت.