مقاله بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار
مقاله پایداری اجتماعی
مقاله شهر متراکم
مقاله کلان شهر تهران
مقاله مناطق شهرداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمعه پور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعا سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به انتخاب فرم شهر متراکم به عنوان پایدارترین فرم شهری و نیز موضوع جلوگیری از گسترش حومه کلان شهر تهران با عنوان ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هرگونه گسترش شهر، اهمیت بررسی جنبه های مختلف پایداری کلان شهر تهران با توجه به مشخصه های شهر متراکم ضروری می نماید. موضوع پایداری اجتماعی در مدل شهر متراکم، به موضوعی چالش برانگیزی در میان محققان و برنامه ریزان تبدیل گردیده است. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی رابطه پایداری اجتماعی و تراکم در مناطق شهرداری تهران می پردازد. در این تحقیق با استفاده از همبستگی، رابطه میان شاخص تراکم با شاخص های پایداری اجتماعی، در مناطق مختلف شهر تهران بررسی شد.یافته های تحقیق نشان دهنده این مساله است که با افزایش تراکم در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، پایداری اجتماعی کمتر می شود، بنابراین ضروری است در روند متراکم سازی، ابعاد اجتماعی توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرند. چرا که با کاهش پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و زیست محیطی و در نهایت، پایداری شهری در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. نتایج تحلیل عاملی، به ترتیب وزن ها نشان می دهد که چهار عامل سطح توسعه یافتگی و برخورداری، سرانه های پزشکی- بهداشتی، توسعه یافتگی فرهنگی و مشارکت داوطلبانه، مفهوم پایداری اجتماعی شهر تهران را تشکیل می دهند. در این میان عوامل سطح توسعه یافتگی و برخورداری و توسعه یافتگی فرهنگی، با افزایش تراکم به سمت ناپایداری گرایش پیدا می نمایند و زمینه ساز ناپایداری اجتماعی به حساب می آیند.