مقاله بررسی رابطه تجربه امر والای هنری، تخالف و نشانه تاریخی در اندیشه های ژان فرانسوا لیوتار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۹۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه تجربه امر والای هنری، تخالف و نشانه تاریخی در اندیشه های ژان فرانسوا لیوتار
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله والا
مقاله تخالف
مقاله نشانه
مقاله رویداد
مقاله امر غیر قابل نمایش
مقاله پسامدرنیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوذری حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزیان حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله ضمن مروری بر نظریات ژان فرانسوا لیوتار اندیشمند فرانسوی، نقش آفرینی عوامل ناسازگاری چون والا، تخالف و نشانه تاریخی را در عرصه های هنر، سیاست و زبان مورد بررسی قرار می دهد تا از این رهگذر بخشی از روابط ناپیوسته و رویدادی موجود میان این عوامل را آشکار کند که همواره در صدد ایجاد اختلال در فرآیندهای نهادینه سازی عام عرصه ی فرهنگ و در چارچوب قالب های گفتمانی، ژانر و رژیم های جمله ای و بازیهای زبانی به طور خاص، بوده اند تا چشم اندازهایی از تناقض بزرگ مدرنیته، یعنی غیرقابل قیاس بودن معرفت و اخلاق را تولید کنند. در این مقاله ضمن بررسی خوانش لیوتار از والای مدرن، رابطه آن با نقش آفرینی دیگر عوامل متناقض نما از قبیل تخالُف و نشانه تاریخی مورد بحث قرار می گیرد.