مقاله بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب نوع حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۳۸ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب نوع حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری
مقاله انتخاب حسابرس
مقاله نوع مالکیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب نوع حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی هفت ساله از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰ را مورد بررسی قرار می دهد. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش، کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد که بر اساس مدل فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) محاسبه شده است و متغیر وابسته این پژوهش، انتخاب نوع حسابرس مستقل می باشد. پژوهش حاضر جز تحقیقات تجربی حسابداری بوده و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری، اندازه شرکت و نوع مالکیت از مهمترین عوامل موثر در انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی می باشند. به طوری که شرکت های بزرگتر و یا دارای مالکیت دولتی و همچنین شرکت های دارای کیفیت پایین تر اطلاعات حسابداری تمایل بیشتری به انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل داشته اند. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد که خصوصی سازی و رقابت در بازار حسابرسی ایران، موجب کاهش کیفیت حسابرسی در موسسات بزرگ حسابرسی شده است.