مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های فردی (شخصی) مدیران موفق مدارس و عملکرد آنها (مورد مطالعه اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۶۰ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ویژگی های فردی (شخصی) مدیران موفق مدارس و عملکرد آنها (مورد مطالعه اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیران موفق مدارس
مقاله ویژگی های فردی
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدلو اقدم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقیت مدیران در کسب اهداف سازمان همواره بعنوان یکی از بحثهای کلیدی و نخستین علم مدیریت و اندیشمندان آن مطرح بوده است. امروزه یکی از مزیتهای نسبی مهم و اساسی در سازمانها در محیط رقابتی و نامطمئن عامل مدیریت آنهاست. با توجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر به چشم می خورد بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و کارآ ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و استراتژیهای خود می باشد بزرگترین مانع در راه موفقیت، شک و تردید ما در شروع آن کار است. موفقیت سازمان آموزش و پرورش در گرو داشتن مدیران لایق، شایسته، توانا و متخصص است موضوع اصلی در این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران موفق مدارس و عملکرد آنها در اداره آموزش وپرورش شهرستان ابهر است و به این مساله می پردازد که نوع رابطه بین ویژگی های فردی و عملکرد مدیران موفق مدارس چگونه است؟ روش تحقیق اکتشافی است و برای تحلیل داده های تحقیق از رگرسیون غیر خطی و برازش توابع و آزمون مشتق دوم استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین تعدادی از ویژگی های فردی مدیران موفق مدارس مانند خلاقیت و عملکرد آنها همبستگی قوی و مستقیم از نوع رابطه خطی وبین تعدادی دیگر مانند هوش، استعداد، سن و پایبندی به اصول دینی با عملکرد مدیران همبستگی قوی و رابطه غیر خطی وجود دارد. پس انتصاب مدیرانی که دارای این ویژگی ها می باشند در بهبود عملکرد و افزایش کارائی و اثر بخشی سازمانی آنها مؤثر است.