مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی یک مرکز تحقیقاتی – آموزشی – مشاوره ای) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهبود مدیریت از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ویژگی های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی یک مرکز تحقیقاتی – آموزشی – مشاوره ای)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله ویژگی های شغلی
مقاله ویژگی های شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری اطلاعات و استفاده از آن در سازمان نیازمند توجه به ابعاد فنی و انسانی است. بسیاری از سازمان ها قبل از اینکه ابعاد فنی لازم را توسعه دهند، به توسعه و ارتقای نیروی انسانی خود در سازمان می پردازند؛ زیرا فناوری اطلاعات باید توسط نیروی انسانی سازمان به کار گرفته شود و توسعه زیرساخت های فنی بدون توسعه نیروی انسانی منتج به نتیجه نخواهد شد. این مقاله به بررسی رابطه بین ویژگی های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات در یک مرکز تحقیقاتی – آموزشی – مشاوره ای کشور می پردازد. ویژگی های شغل و ویژگی های شاغل به عنوان متغیر مستقل و استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. در این راستا، بعد از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان به طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شغل و شاغل با استفاده از فناوری اطلاعات رابطه معناداری دارند. از بین عوامل ویژگی های شغلی، اهمیت شغلی، از قوی ترین رابطه و تنوع شغلی از ضعیف ترین رابطه برخودار بودند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین سن افراد به عنوان یکی از ویژگی های شاغل و استفاده از فناوری اطلاعات، رابطه منفی وجود دارد.