مقاله بررسی رابطه بین وضعیت جلو آمدن سر و نقاط ماشه ای در عضله تراپزیوس با گردن درد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۹۸۹ تا ۹۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین وضعیت جلو آمدن سر و نقاط ماشه ای در عضله تراپزیوس با گردن درد مزمن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردن درد مزمن
مقاله جلو آمدن سر
مقاله جلو آمدن شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطیع اله طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی حقیقی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمعزی شیما
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گردن درد مزمن یکی از علل شایع مراجعه افراد به مراکز فیزیوتراپی است که ممکن است در ارتباط با وضعیت نامناسب بدنی از جمله قرار گرفتن طولانی سر، گردن و شانه ها در وضعیت نامناسب در حین کارهای روزمره باشد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه گردن درد مزمن و نقاط ماشه ای با جلو آمدن سر در افراد مبتلا به گردن درد در محدوده سنی ۶۰-۲۰ سال در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، ۳۱ بیمار دارای درد مزمن گردن و ۳۱ فرد سالم شرکت داشتند. توسط یک دوربین دیجیتال از افراد و از نمای جانبی راست عکس هایی تهیه شد و با استفاده از نرم افزار ImageJ زوایای جلو آمدن سر و شانه اندازه گیری شد. از آزمون های t و c2 برای تحلیل اطلاعات استفاده شد.
یافته ها: ارتباط معنی داری بین درد مزمن گردن و جلو آمدن سر به دست آمد (P<0.0001). به این صورت که در افراد بیمار نسبت به افراد سالم میانگین زوایای جلو آمدن سر کمتر بود، یعنی جلوآمدگی سر بیشتر بود. همچنین ارتباط معنی داری بین درد مزمن گردن و جلو آمدن شانه وجود داشت (P<0.0001). به این صورت که در افراد بیمار نسبت به افراد سالم جلوآمدگی شانه بیشتر بود. ارتباط قوی و معنی داری بین گردن درد مزمن با وجود نقاط ماشه ای در عضله تراپزیوس دیده شد (P<0.0001).
نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه بین گردن درد مزمن و جلو آمدن سر و شانه می توان در برنامه درمانی این بیماران بر اصلاح وضعیت های نامناسب سر و شانه تاکید کرد. همچنین با توجه به رابطه نقاط ماشه ای عضله تراپزیوس (Trapezius muscle) با گردن درد پیشنهاد می گردد که در معاینه بیماران مبتلا به گردن درد مزمن وجود این نقاط ماشه ای بررسی شود و در درمان این بیماران به کمک روش های مختلف فیزیوتراپی این نقاط خاموش گردند.