مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله هوش هیجانی
مقاله هوش معنوی
مقاله زوج های سازگار
مقاله زوج های در شرف طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رقیبی مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی ابعاد گوناگون هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار انجام شده است. با این هدف از بین مراجعین به دادگستری شهرستان زاهدان تعداد ۴۵ نفر (۳۰ زن و ۱۵ مرد) از زوج های متقاضی طلاق و ۵۰ نفر (۳۱ زن و ۱۹ مرد) به عنوان زوج سازگار به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه هوش معنوی کینگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون T استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زوج های سازگار (p=0.004, r=0.37**) و در شرف طلاق (p=0.009, r=0.43**) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین مولفه های درون فردی و مقابله با فشار از مولفه هوش هیجانی در زوج های در شرف طلاق رابطه منفی و معنا دارای وجود دارد. بنا بر نتایج این پژوهش می توان اینطور بیان کرد هوش هیجانی و هوش معنوی در زوج های سازگار وضع بهتری داشته است و افرادی که زندگی شان ممکن است به طلاق منجر شود آگاهی هیجانی، خود ابرازی، احترام به خود و خودشکوفایی و استقلال کم تری دارند و تحمل مشکلات و استرس های زندگی در آن ها کم تر است.