مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری
مقاله میزان نگهداشت وجه نقد و بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: پارچینی پارچین سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (۲۰۰۴) و اپلر و همکاران ( ۱۹۹۹ ) استفاده شده است. تعداد ۵۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۴ به عنوان نمونه انتخاب و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایوی یوز ۶ استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تاثیر نداشته است. دیگر نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگ تر و شرکت های دارای سایر دارایی های جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند. این در حالی است که شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر، وجه نقد بیش تری دارند.