مقاله بررسی رابطه بین فعالیت های بعد از مدرسه (انجام تکلیف، میزان مطالعه و شرکت در کلاس های خصوصی) با پیشرفت تحصیلی ریاضی (۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین فعالیت های بعد از مدرسه (انجام تکلیف، میزان مطالعه و شرکت در کلاس های خصوصی) با پیشرفت تحصیلی ریاضی (۳)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکلیف مدرسه
مقاله کتاب درسی
مقاله کتاب کمک درسی
مقاله کلاس خصوصی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میکائیلو غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: انتصارفومنی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فعالیت های بعد از مدرسه از قبیل (ساعات انجام تکلیف، ساعات مطالعه کتاب درسی، ساعات مطالعه کتاب کمک درسی و ساعات شرکت در کلاس های خصوصی مربوط به ریاضی (۳)) با پیشرفت تحصیلی ریاضی (۳) و تعیین سهم هر یک در میزان پیشرفت تحصیلی ریاضی (۳) بوده است. برای این منظور از دانش آموزان پسر سال سوم تجربی شهر زنجان (ناحیه ۱ و ۲) نمونه ای به حجم ۱۴۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در قالب ۹ دبیرستان (۱۱ کلاس) انتخاب شد. متغیرهای هوش، نوع مدرسه (فقط عادی – دولتی) و نوع سوالات (نهایی کشوری) بعنوان متغیر کنترل در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و نتیجه آزمون ریون دانش آموزان استفاده شد. نمرات نهایی ریاضی (۳) در پایان سال تحصیلی (خرداد ماه) به عنوان متغیر ملاک مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین متغیرهای پیش بین بعد از کنترل هوشبهر تنها ساعات انجام تکلیف ریاضی (۳) رابطه معنی داری را با پیشرفت تحصیلی ریاضی (۳) دارد. در خصوص سهم فعالیت های بعد از مدرسه در پیشرفت تحصیلی نیز با توجه به رگرسیون سلسله مراتبی، در بین متغیرهای پیش بین تنها ساعات انجام تکلیف ریاضی (۳) سهم معنی داری در پیشرفت تحصیلی ریاضی (۳) دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش ساعات انجام تکلیف موجب ارتقاء پیشرفت تحصیلی ریاضی (۳) شده است.