مقاله بررسی رابطه بین سطح سرمی اینترلوکین ۴ و IgE با شدت بیماری در مبتلایان به آسم آلرژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۶۶ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سطح سرمی اینترلوکین ۴ و IgE با شدت بیماری در مبتلایان به آسم آلرژیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله اینترلوکین ۴
مقاله ایمونوگلوبین E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بنی هاشمیان سیده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جزایری هدی
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی هاشمیان سیدشهاب
جناب آقای / سرکار خانم: غفوریان سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از میانجی های التهابی مهم اینترلوکین ۴ (IL-4) می باشد که سایتوکاینی مشتق شده از لنفوسیت های T کمک کننده و ماست سل ها است و باعث شروع سنتز IgE می شود. IL-4 نقش مهمی در پاسخ ایمنی آلرژیک با توجه به توانایی خود برای جلوگیری از آپوپتوز لنفوسیت های T دارد. به علاوه، اینترلوکین ۴ در تمایز سلول های لنفوسیت و تولید سیتوکین ها و IgE نقش دارد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین سطح سرمی اینترلوکین ۴ و IgE با شدت بیماری آسم در مبتلایان به آسم آلرژیک است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد شاهدی از میان بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی شهرستان کاشان به صورت تصادفی ساده ۱۱۰ بیمار و ۷۰ فرد سالم به عنوان شاهد وارد مطالعه شدند. از تمامی بیماران و افراد سالم ۵ سی سی نمونه خون وریدی اخذ شده و در آزمایشگاه سطح سرمی اینترلوکین ۴ با کمک کیت آزمایشگاهی استاندارد و سطح ایمونوگلوبین E با تکنیک الیزا اندازه گیری شد.
نتایج: بین میانگین سطح اینترلوکین ۴ و IgE با سن و جنس رابطه معنی داری مشاهده نشد. میانگین سطح IgE در این مطالعه با افزایش شدت آسم از متوسط به شدید افزایش یافت (۰٫۸۴۷=P). هم چنین، سطح اینترلوکین ۴ در بیماران با شدت بیش تر آسم، بالاتر بود (۰٫۰۰۲=P).
نتیجه گیری: سطح سرمی IL-4 با افزایش شدت آسم افزایش می یابد و این در حالی است که برای IgE و شدت آسم چنین رابطه ای مشاهده نمی شود.