مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی بوم شناختی با ردپای بوم شناختی، مورد مطالعه: شهروندان تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی بوم شناختی با ردپای بوم شناختی، مورد مطالعه: شهروندان تبریز
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله ردپای بوم شناختی
مقاله سواد بوم شناختی
مقاله مخاطرات محیط زیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیلو فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده اقدم محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ردپای بوم شناختی، به عنوان مبنایی برای بیان تفاوت آنچه که طبیعت به فرد عرضه می کند تا برای زندگی مصرف کند، و آنچه شخص در زندگی مصرف می کند، او را قادر می سازد، با اتخاذ رفتار مسوولانه در قبال آن، اقدامات مناسب فردی و جمعی برای حفظ محیط زیست انجام دهد. افراد با کنترل میزان و نوع مصرف می توانند میزان ردپای بوم شناختی خود را کاهش دهند. این امر مستلزم داشتن آگاهی کافی در این زمینه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان تبریز و نمونه آماری آن ۴۴۳ نفر از افراد ۱۵ تا ۷۵ سال می باشند که با به کارگیری شیوه پیمایش و روش نمونه گیری خوشه ای، با استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک مصاحبه مورد بررسی قرار گرفته اند نتایج حاصل نشان می دهد میانگین سرمایه فرهنگی بوم شناختی شهروندان مورد مطالعه ۴۳٫۸۲ درصد و میانگین ردپای بوم شناختی محاسبه شده ۵۸٫۶۰ درصد در مقیاس به کار رفته است، با توجه به رابطه معنی دار بین متغیر مستقل با متغیر وابسته و مولفه های سازنده آن، پایین بودن میزان سرمایه فرهنگی بوم­شناختی در بالا بودن میزان ردپای بوم شناختی شهروندان مورد مطالعه تاثیرگذار است.