مقاله بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقدشوندگی
مقاله ریسک نقدشوندگی
مقاله قیمت گذاری سهام
مقاله روش رگرسیونی پانل دیتا – مدل GLS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس میرفیض
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد با حداقل هزینه و در کمترین زمان، نقش و تاثیر حائز اهمیتی در جذابیت سرمایه گذاری، تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص درست منابع دارد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی به معنای ریسک نقدشوندگی، ممکن است تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و ارزش سهام، تاثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل ریسکی؛ اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BM) و P/E بر قیمت گذاری سهام برای دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان نماینده ریسک نقدشوندگی بکار رفته است، بدین منظور از روش رگرسیونی پانل دیتا – مدلGLS  به دلیل مزایای مانند، کاهش همخطی بین متغیرها و تورش برآودر و اندازه گیری اثراتی که در دادهای مقطعی و سری زمانی قابل شناسایی نیست، استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ریسک نقدشوندگی و نسبت ارزش دفتریBM  به ارزش سهام تاثیر معنی داری بر قیمت سهام در بورس تهران ندارد، ولی P/E و اندازه شرکت تاثیر معنی داری بر قیمت دارند و این نشان دهنده اهمیت بیشتر متغیرهای اخیر نسبت به ریسک نقدشوندگی و BM در قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.