مقاله بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حد نوسان قیمت
مقاله عدم تقارن اطلاعاتی
مقاله اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
مقاله بورس اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شهاب الدین
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی اشرفی ماریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورسهای اوراق بهادار بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی را در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بررسی می کند. نمونه آماری متشکل از ۱۱۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی و نیز ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. در واقع افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.