مقاله بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلام تعهدی غیرمنتظره
مقاله عدم تقارن زمانی
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله محافظه کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کردلر علی
جناب آقای / سرکار خانم: حلاج محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه محافظه کاری و اقلام تعهدی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران است. از آن جا که اقلام تعهدی غیرمنتظره بیشتر تحت اعمال نظر مدیریت است، انتظار می رود سطح محافظه کاری ناشی از اقلام تعهدی، بیشتر متاثر از اقلام تعهدی غیرمنتظره باشد و نه اقلام تعهدی منتظره. در پژوهش حاضر از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیرخطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیرمنتظره استفاده شده است. نتایج آزمون نمونه پژوهش شامل ۹۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، حاکی از این است که اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده رابطه مثبت و معناداری با محافظه کاری دارد؛ اما درباره تاثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیرخطی بر محافظه کاری نتیجه معناداری مشاهده نمی شود.