مقاله بررسی رابطه بین استفاده از کلوپیدوگرل با میزان خونریزی و نیاز به ترانسفوزیون حین و بعد از عمل پیوند عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۸۲ تا ۲۳۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین استفاده از کلوپیدوگرل با میزان خونریزی و نیاز به ترانسفوزیون حین و بعد از عمل پیوند عروق کرونر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلوپیدوگرل
مقاله خونریزی
مقاله تزریق خون
مقاله Coronary artery bypass graft

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: عطاری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کلوپیدوگرل یک داروی ضد پلاکتی است که در میان داروهای قلبی جایگاه مهمی یافته است. کاربرد اصلی این دارو در ترکیب با آسپیرین و در پیشگیری از انسداد در بیمارانی است که تحت استنت گذاری عروق کرونری قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف کلوپیدوگرل بر خونریزی و ترانسفوزیون خون و فراورده های آن حین و بعد از عمل جراحی CABG (Coronary artery bypass graft) بود.
روش ها: در این مطالعه، ۱۰۰ بیمار که تحت درمان با کلوپیدوگرل بودند، شرکت داشتند. بیماران با توجه به زمان قطع دارو در ۴ دسته قرار می گرفتند. ۲، ۳، ۶-۴ و ۸-۷ روز قبل از عمل فواصلی بودند که هر گروه از بیماران مبادرت به قطع کلوپیدوگرل کردند. میزان خونریزی و ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی حین و بعد از عمل جراحی، اندازه گیری و ثبت شد و ارتباط آن با زمان قطع دارو مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان ۶۱٫۷ سال (محدوده ۷۷-۵۰ سال) بود. بین زمان قطع دارو قبل از عمل CABG و میزان خونریزی حین و بعد از عمل، ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل و ترانسفوزیون فراورده خونی حین و بعد از عمل ارتباط معکوس وجود داشت (P<0.050 و r به ترتیب -۰٫۷۵۰، -۰٫۶۹۵، -۰٫۶۵۴، -۰٫۵۴۵، -۰٫۵۵۶ و -۰٫۴۷۵ بود).
نتیجه گیری: بین زمان قطع کلوپیدوگرل قبل از عمل جراحی با خونریزی و ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل جراحی ارتباط معکوس وجود داشت. با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که بین مصرف کلوپیدوگرل قبل از عمل CABG و خونریزی حین و بعد از عمل ارتباط وجود دارد.