مقاله بررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود
مقاله رشد درآمد و ضریب واکنش سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازاریزدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کرانی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت انجام پژوهش ۹۵ شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از نرم افزار SPSS جهت برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت های با استراتژی افزایش درآمد، نسبت به شرکت های با استراتژی کاهش هزینه، ضریب واکنش سود بزرگ تری دارند.