مقاله بررسی رابطه بین ارزش جاری سهام، سود و ارزش دفتری سهام با تاکید بر نقش سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ارزش جاری سهام، سود و ارزش دفتری سهام با تاکید بر نقش سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
مقاله ارزشیابی سهام
مقاله سود
مقاله ارزش دفتری سهام
مقاله سودآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات انجام شده پیرامون رابطه ارزش جاری سهام و اطلاعات حسابداری اثر رشد سرمایه گذاری ها را نادیده گرفته اند. در این تحقیق با استفاده ازنظریه ژانگ (۲۰۰۰) به عنوان مبنای نظری، اثر رشد سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را در ارتباط بین ارزش سهام و متغییرهای حسابداری پیش بینی و با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که (۱) رشد سرمایه گذاری ها شدت رابطه ارزش جاری سهام و سود را برای شرکت هایی که توان سودآوری بالایی دارند، افزایش می دهد (با رشد سرمایه گذاری هایی که ارزش فعلی خالص مثبت دارند، سازگار است) اما برای شرکت های دارای سودآوری پایین شدت رابطه را کاهش می دهد؛ (۲) با توجه به سود، شدت رابطه بین ارزش جاری و ارزش دفتری سهام برای شرکت های با توان سودآوری پایین افزایش می یابد، اما برای شرکت های با سودآوری بالا شدت رابطه کاهش و با کاهش ارزش جاری سهام، ارزش دفتری سهام نیز کاهش می یابد که در این بین رشد سرمایه گذاری ها اثرگذار می باشد و (۳) با توجه به سودآوری (ROE)، به طور یکنواخت ارزش جاری با ارزش دفتری سهام افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، رابطه بین این دو مثبت و رشد سرمایه گذاری ها شدت این رابطه را افزایش می دهد.