مقاله بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در ایران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله صادرات غیرنفتی
مقاله عرضه و تقاضای صادرات
مقاله هم جمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری دیلمی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله دو تابع جداگانه برای تقاضا و عرضه صادرات غیرنفتی ایران در سال های ۲۰۰۹-۱۹۷۶ با استفاده از روش هم جمعی برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه رابطه بلندمدت میان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز موثر واقعی و صادرات غیرنفتی وجود دارد. نتایج ناشی از برآورد مدل تقاضای صادرات غیرنفتی کشور که شامل متغیر های تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، نرخ ارز موثر واقعی و صادرات غیرنفتی ایران می شود نشان می دهد که کشش تقاضای صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز برابر با ۰٫۳۰۳ و کشش درآمدی در این تابع برابر با ۲٫۴۰۹ است. این نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز موثر واقعی اثر قابل توجهی بر مقدار صادرات غیرنفتی کشور ندارد. از طرف دیگر ضرایب برآورد شده برای نرخ ارز موثر واقعی و تولید ناخالص داخلی در تابع عرضه صادرات غیرنفتی کشور به ترتیب برابر ۰٫۰۵۵ و ۱٫۰۳۱ است.