مقاله بررسی رابطه بلندمدت مصرف زغال سنگ بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از تکنیک ARDL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بلندمدت مصرف زغال سنگ بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از تکنیک ARDL
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف زغال سنگ
مقاله دی اکسیدکربن
مقاله رشد اقتصادی ایران
مقاله مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانی مصیب
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: سردارشهرکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعتی شدن جوامع، به بهره برداری بیشتر و فشرده تر از سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ نفت گاز به منظور استفاده در تولید وحمل و نقل منجر شده است. احتراق این سوختها موجب آزاد شدن دی اکسیدکربن در اتمسفر می شود، از این رو کشورهای تولید کننده این مواد نقش بسزایی در انتشار این گاز دارند. در این مطالعه به بررسی رابطه پویا بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، باز بودن تجارت و انتشار دی اکسیدکربن برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور ابتدا آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری بررسی و سپس رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای سالهای ۱۳۹۰-۱۳۶۵ مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، تجارت آزاد و تولید دی اکسیدکربن وجود دارد. همچنین نتایج تجربی حضور منحنی زیست محیطی کوزنتس در کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان داد که مصرف زغال سنگ بر روی رشد اقتصادی کشور اثر دارد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار در کشور، توجه به فرایند مصرف زغال سنگ است، از این رو باید سیاستگذاری و اقدامات لازم در جهت اصلاح و افزایش کارایی مصرف زغال سنگ انجام پذیرد.