مقاله بررسی رابطه برنامه درسی مطالعات اجتماعی با تربیت اجتماعی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه در شهرستانهای استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه برنامه درسی مطالعات اجتماعی با تربیت اجتماعی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه در شهرستانهای استان تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربیت و تربیت اجتماعی
مقاله برنامه درسی،مطالعات اجتماعی
مقاله صلاحیت های اجتماعی
مقاله صلاحیت های اقتصادی
مقاله صلاحیت های سیاسی و صلاحیت های خانوادگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه برنامه درسی مطالعات اجتماعی با تربیت اجتماعی دانش آموزان پایه اول دوره متوسط در شهرستانهای استان تهران در سال ۹۰-۱۳۸۹ است. جامعه آماری در این پژوهش ۴۰۰ نفر دانش آموز پسر و دختر پایه اول متوسطه بوده که به استناد جدول برآورد حجم نمونه R.V and morgan. D.W و Kerjecie تعیین شده و داده های مورد نظر دانش آموزان پایه اول متوسطه از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. پاسخگویان مورد نظر مناطق و نواحی نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران که برحسب جغرافیایی به ۴ گروه (شمالی، جنوبی، غربی و شرقی) تقسیم گردیدند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از هر گروه یک منطقه یا ناحیه به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس از بین مدارس متوسطه پایه اول دخترانه و پسرانه مناطق و نواحی نوزده گانه دو دبیرستان (دخترانه و پسرانه) به صورت خوشه ای انتخاب گردیده و در نهایت در هر مدرسه تقریبا به نسبت تعداد دانش آموزان هر منطقه یا ناحیه دانش آموز دختر و پسر به عنوان آزمودنی های تحقیق پایه اول متوسطه برحسب نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف تربیت اجتماعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی در حیطه های صلاحیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی در بین دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه در شهرستان های استان تهران به لحاظ آماری به طور معناداری تحقق یافته است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که دانش آموزان پایه اول متوسطه در رابطه با صلاحیت های نظام سیاسی کمترین میانگین را دارا هستند و در رابطه با عدم مشروعیت نظام سیاسی و شرکت در انتخابات و بحث و تبادل نظر در خصوص کاندیداها شناخت کافی را ابراز ننموده اند. پیشنهاد می شود مدارس و خصوصا دبیران علوم اجتماعی با شیوه عقلانی در رابطه با شناخت دانش آموزان نسبت به نظام سیاسی نهایت اهتمام را داشته و ضرورت آن را در ایجاد جامعه دموکراسی تفهیم نمایند.