مقاله بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۶۰ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای انگیزشی
مقاله راهبردهای یادگیری خودگردان
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح برگرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اردمه علی
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی عسگرآباد اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. در این پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودگردان (SRLS) و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات واحدهایی که دانشجویان تاکنون گذرانده بودند استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss 16 استفاده شد که تحلیل چند متغیری (رگرسیون) نشان داد از میان راهبردهای یادگیری خودگردان، مولفه های جستجوی کمک از استاد، جستجوی کمک از بزرگسال و ثبت ضبط یادداشت برداری و از میان راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مولفه های راهبرد شناختی و اضطراب امتحان بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی می باشند. به نظر محققان شایسته است دانشجویان با ایجاد و بهبود مهارت های یادگیری در خود از قبیل راهبردهای یادگیری خودگردان و راهبردهای شناختی به تعمیق دانسته ها و بهبود عملکرد تحصیلی خود بپردازند و همچنین اساتید دانشگاه ها با ایجاد جوی آرام و بدون استرس و در عین حال چالش برانگیز برای یادگیری، به دانشجویان فرصت بیشتری برای یادگیری بدهند.