مقاله بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سبک های هویت با نقش واسطه گری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سبک های هویت با نقش واسطه گری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذیری خانواده
مقاله سبک های هویت
مقاله گرایش به تفکر انتقادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سروقد سیروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سبک های هویت با نقش واسطه گری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان می باشد. بدین منظور ۳۰۶ نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کازرون به شیوه نمونه گیری خوشه ای به وسیله پرسشنامه های گرایش به تفکر انتقادی (CTDI، ریکتس، ۲۰۰۳)، پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی (۱۹۸۹) و انعطاف پذیری مثبت شاکری (۱۳۸۲) مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که انعطاف پذیری خانواده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی گرایش به تفکر انتقادی و سبک های هویتی تاثیر داشته و هم چنین گرایش به تفکر انتقادی نیز بر روی سبک های هویتی اثر مستقیم دارد.