مقاله بررسی رابطه اختلالات روانشناختی با سندرم روده تحریک پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در پژوهنده از صفحه ۳۰ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه اختلالات روانشناختی با سندرم روده تحریک پذیر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله استرس روانی
مقاله خشم
مقاله سندرم روده تحریک پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیباج نیا پروین
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسین مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کیخای فرزانه محمدمجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر یکی از شایعترین اختلالات گوارشی است. با توجه به اهمیت اتیولوژیک و اهمیت وضعیت روانشناختی که بر بروز بیماری نقش می گذارد و بعضی از حیطه های روانشناختی مثل خشم که در بیماران ایرانی مبتلا بررسی نشده است، این بررسی به منظور تعیین رابطه مشکلات روانشناختی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و مقایسه آنها با گروه شاهد انجام شد.
مواد و روشها: این تحقیق به روش Case-control انجام گرفت. گروه مورد شامل ۴۵ بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و گروه شاهد ۵۰ فرد سالم بود. تشخیص سندرم روده تحریک پذیر توسط فوق تخصص گوارش تایید شده و بیماران تحت درمان بودند. مشکلات اضطراب، افسردگی، استرس و خشم به وسیله آزمون DASS و STAXI 2 اندازه گیری شد و با آزمونهای آماری مورد قضاوت قرار گرفت.
یافته ها: افراد دو گروه به لحاظ سن و جنس مشابه بودند. اختلال اضطراب منتشر در گروه شاهد (۷٫۹%) و در گروه مورد (۴۰%)، اختلال وسواسی جبری در گروه شاهد (۲٫۵%) و در گروه مورد (۱۸%)، اختلال پانیک در گروه شاهد (۲%) و در گروه مورد (۱۳%)، و افسردگی در گروه شاهد (۱۲%) و در گروه مورد (۲۴%) به دست آمد (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که مشکلات روانشناختی در بروز سندرم روده تحریک پذیر نقش دارد. بررسی تاثیر درمان اختلالات روانشناختی بر وضعیت بیماران سندرم روده تحریک پذیر را توصیه می نماییم.