مقاله بررسی رابطه آلکسی تیمیا و بیماری زخم معده: آیا پرخاشگری یک متغیر واسطه ای است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه آلکسی تیمیا و بیماری زخم معده: آیا پرخاشگری یک متغیر واسطه ای است؟
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکسی تیمیا
مقاله زخم معده
مقاله پرخاشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده فرد سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آلکسی تیمیا به عنوان یک صفت شخصیتی با بروز مشکلاتی در تشخیص و توصیف احساسات و هیجان مطرح می شود که با متغیرهای روانشناختی چون هوش هیجانی، قدرت تصویرپردازی و همدلی مرتبط است. به همین سبب رابطه این ویژگی با طیف وسیعی از اختلالات روانشناختی چون افسردگی، اختلالات شخصیت و بیماری های روان تنی مانند میگرن، فشارخون و دردهای مزمن به اثبات رسیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی صفت شخصیتی آلکسی تیمیا با بیماری زخم معده و نقش خشم به عنوان یک متغیر واسطه ای است.
روش: ۱۷۴ نفر زن و مرد (۸۴ نفر بیمار مبتلا به زخم معده و ۹۰ نفر سالم) انتخاب شده و به پرسشنامه های الکسی تیمیا (تورنتو، ۱۹۹۴) و مقیاس خشم (بردفورد، ۱۹۷۷) پاسخ دادند. در نهایت این نتایج در دو گروه نمونه مقایسه شد.
یافته ها: داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین الکسی تیمیا و زخم معده رابطه معناداری وجود دارد و همچنین پرخاشگری در رابطه میان آنها نقش واسطه ای دارد.
نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان می دهد که در طراحی درمان بیماری زخم معده توجه به عوامل روانشناختی با ارزش بوده و اینکه می توان آموزش مهارت های کنترل و ابراز هیجان، و روش های مدیریت خشم را در برنامه های مداخله ای مد نظر قرار داد.