مقاله بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۱۴ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله فوریت های پزشکی
مقاله چالش های آموزشی
مقاله فارغ التحصیلان
مقاله مدرسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راد مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: راد مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از آن جایی که کمتر شدن مشکلات آموزشی باعث ارایه آموزش با کیفیت و در نهایت عملکرد بهتر دانشجویان در عرصه ارایه خدمات رشته فوریت های پزشکی در بالین مددجویان می شود، این مطالعه با هدف تبیین مشکلات آموزشی رشته فوریت های پزشکی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش آنالیز محتوا و به روش متعارف (Conventional content analysis) صورت گرفت و تجارب ۱۶ نفر را (شامل ۱۲ تازه فارغ التحصیل شده رشته فوریت های پزشکی دوره کاردانی و ۴ نفر از مدرسان این رشته) که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، بیان کرد. داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته چهره به چهره جمع آوری گردید. محتوای مصاحبه، نسخه برداری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: چالش های آموزشی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی بعد از طبقه بندی و ادغام کدهای اولیه در قالب ۱۲ زیرطبقه جدید حاصل شد. در نهایت این زیرطبقه ها در سه طبقه اصلی «فقدان روش های مناسب تدریس، شکاف تئوری و عمل و اصلاح برنامه درسی در رشته فوریت های پزشکی» تفکیک گردید.
نتیجه گیری: مشکلات آموزشی در رشته فوریت های پزشکی شامل روش های نامناسب تدریس، عدم کاربرد مطالب کلاس درس در صحنه عمل و جامع نبودن برنامه درسی می باشد؛ بنابراین مسوولان آموزشی رشته فوریت های پزشکی درصدد رفع مشکلات موجود باشند تا فارغ التحصیلان این رشته بتوانند خدمات با کیفیتی به جامعه ارایه دهند.