مقاله بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مساله علم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی) از صفحه ۵۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مساله علم
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم
مقاله عالم
مقاله معلوم
مقاله نفس ناطقه
مقاله عوالم وجود
مقاله علم حصولی
مقاله علم حضوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسن درزی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سلگی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علامه طباطبایی علم را به حضور امری مجرد برای امری مجرد تعریف می کند، امر مجرد اول در علم حضوری همان وجود معلوم است و در علم حصولی صورت یا ماهیت معلوم است و امر مجرد دوم همان نفس عالم است. برای اثبات مجرد بودن دو امر مذکور ادله ای از طرف جناب علامه و دیگر فلاسفه معاصر اسلامی بیان شده است که به نظر می رسد اولین قدم در هستی شناسی علم بیان همین ادله تجرد نفس و صور ادراکی است. از دیگر اصولی که می تواند ما را در هستی شناسی علم یاری کند، عوالم وجود و انطباق آن ها بر هم، اتحاد علم و عالم و معلوم و بازگشت علم حصولی به حضوری است که در این نوشتار به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.