مقاله بررسی دیدگاه سید احمدخان هندی درباره وحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه سید احمدخان هندی درباره وحی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحی
مقاله سیداحمدخان
مقاله تفسیر
مقاله شبه قاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پور حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیداحمد خان از مفسرین مشهور شبه قاره هند است که اندیشه نوگرایانه ای پیرامون وحی ارائه می دهد. تلاش او، نوعی آشتی میان رهیافت های غرب و اعتقادات اسلامی است. هدف از این نوشته، نگاهی دوباره به اندیشه سیداحمدخان درباره وحی، نقد و آسیب شناسی آن است که به روش توصیفی تحلیلی با رویکردی قرآنی ارائه می شود. سیداحمدخان وحی را از یک سو تجربه گرایانه و از دیگر سو، قرآن را عین کلام الهی دانسته که هیچ گونه خطایی در آن رخ نداده است. اعتقاد به نزول قرآن بر قلب پیامبر از روی ناموس فطرت، انکار فرشته وحی، در کنار سایر دیدگاه های او، اندیشه نوگرایانه دو سویه ای را طرح می نماید که به زعم وی، ساحت جدیدی را پیش روی اندیشمندان فرا نهاده؛ اما آسیب هایی را نیز به همراه دارد.