مقاله بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص آموزش مداوم غیر حضوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۸۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص آموزش مداوم غیر حضوری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مداوم پزشکی
مقاله آموزش الکترونیک
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله آموزش غیرحضوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لوک زاده زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: داوری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهاءلو مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علویجه مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش مداوم پزشکی، یک عنصر کلیدی در افزایش دانش، مهارت، کیفیت و اثربخشی سیستم بهداشتی درمانی است. در ابتدا این آموزش ها به صورت حضوری تعریف شدند، اما به دلایل متعددی روش آموزش غیر حضوری نیز برای آموزش مداوم مطرح گردید. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص برگزاری آموزش مداوم غیر حضوری انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، ۷۴ نفر از اعضای هیات علمی شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم در سال ۱۳۹۰ به روش نمونه گیری در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود (a=0.8) و پرسشنامه ها به روش خود گزارش دهی تکمیل شد.
یافته ها: ۵۸٫۶ درصد از افراد با اجرای برنامه های آموزش مداوم غیر حضوری موافق بودند و ترجیح می دادند بیش از ۴۰ درصد برنامه ها به صورت غیر حضوری صورت پذیرد. از بین این افراد، ۵۳٫۷ درصد الویت اول خود را در این خصوص، برنامه های اینترنتی بیان داشتند.
نتیجه گیری: نگرش اکثر اعضای هیات علمی نسبت به برگزاری برنامه های آموزش مداوم غیر حضوری مثبت بود و با توجه به نتایج این مطالعه می توان اجرای برنامه های آموزش مداوم به شکل غیر حضوری از جمله آموزش مداوم اینترنتی را پیشنهاد داد.