مقاله بررسی دو ساله شکستگی های فک و صورت در رادیوگرافی های متداول مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی دو ساله شکستگی های فک و صورت در رادیوگرافی های متداول مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی فک و صورت
مقاله تروما
مقاله رادیوگرافی کانونشنال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انبیایی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان یزدی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور علی
جناب آقای / سرکار خانم: قاضیانی مهرشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاربرد روزافزون وسایل نقلیه موتوری و سایر حوادث غیرمترقبه، بشر را در معرض صدمات ناشی از تروماهای مختلف قرار داده است. شکستگی های ناحیه فک و صورت به سبب ایجاد ناهنجاری در رشد بعضی استخوان ها و دفورمیتی می تواند تاثیر دائمی در زندگی افراد داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی شیوع شکستگی های فک و صورت، اتیولوژی، سن و جنس مراجعین کلینیک رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد در یک دوره دو ساله بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی– توصیفی رادیوگرافی های کانونشنال ۱۲۷ مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد با شکایت تروما در ناحیه فک و صورت در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به عنوان جامعه پژوهش بررسی شد. تعداد، انواع شکستگی ها، علت، جنس، سن و میزان تحصیلات بیمار ثبت شد (a=0.05).
یافته ها: از ۱۲۷ بیمار ترومایی، ۹۳ بیمار دارای شکستگی بودند. حداقل سن بیماران ۲ و حداکثر سن ۸۳ سال بود. ۷۵ نفر از این بیماران، مرد با متوسط سنی ۲۵٫۸۳±۱۳٫۸ سال و ۱۸ نفر زن با میانگین سنی ۲۰٫۳۳±۱۰٫۷ سال بودند. شیوع شکستگی در مردان (۸۰٫۶ درصد) بیشتر از زنان (۱۹٫۴ درصد) بود. مکان های شکستگی در هر دو جنس به ترتیب شیوع، فک پایین (۳۵٫۵ درصد)، دنتوآلوئول (۳۱٫۲ درصد) و فک پایین توام با ناحیه دنتوالوئول (۲۱٫۵ درصد) بودند. شایع ترین علل شکستگی فک و صورت تصادفات وسایل نقلیه (۵۵٫۹ درصد) بود. سقوط (۲۶٫۹ درصد) و ضرب و جرح (۱۰٫۸ درصد) در مراتب بعدی قرار گرفتند. شیوع شکستگی متعدد ۲٫۷ برابر شکستگی منفرد بود. بیشترین میزان شکستگی در افراد بیسواد و زیر دیپلم مشاهده شد.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، شکستگی در مردان بیشتر از زنان بود. شایع ترین محل شکستگی استخوان فک پایین بود. تصادف با وسایل نقلیه موتوری عمده ترین علت شکستگی ها محسوب گردید. با توجه به شیوع شکستگی در افراد جوان، ارتقای آگاهی در زمینه رعایت اصول ایمنی و بکارگیری وسایل ایمنی شخصی توصیه می گردد.