مقاله بررسی دو دهه تحقیقات شیوع شناسی مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی دو دهه تحقیقات شیوع شناسی مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های ایران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع شناسی
مقاله اعتیاد
مقاله آمار
مقاله دانشجویان
مقاله دانشگاه های ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صرامی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلی این تحقیق، جمع آوری و بررسی تحقیقات شیوع شناسی در زمینه مصرف و سوء مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان در بین دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور بود که به صورت پراکنده از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۹۲ در کشور به مرحله اجرا در آمده و در مورد آنها جمع بندی علمی انجام نگرفته است.
روش: روش پژوهش کتابخانه ای بوده و برای انجام آن ۳۷ تحقیق شیوع شناسی اعتیاد در بین دانشجویان ایرانی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بررسی های انجام شده، نشان داد که بسیاری از مطالعات با اشکالات روش شناسی مواجه بودند.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش های شیوع شناسی اعتیاد در ایران نشان می دهد که با توجه به جایگاه نخبگان در دانشگاه ها، توجه کافی نسبت به تحقیقات شیوع شناسی مصرف و سوء مصرف مواد در جمعیت دانشجویان و نیز مداخلات راهبردی موثر صورت نپذیرفته است. با وجود این، می توان دریافت که آمار اعتیاد طی حدود ۲ دهه اخیر در برخی مواد با شیب تقریبا ثابتی پیش رفته است؛ تا حدی که در یک نگاه کلی به آمار و ارقام ارایه شده در شیوع شناسی های مختلف، می توان به این نتیجه رسید که پس از سیگار و قلیان، بیشترین ماده مصرفی در بین دانشجویان الکل است و پس از آن به ترتیب تریاک، حشیش، هرویین و سایر مواد در رتبه های بعدی قرار دارند.