مقاله بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مارمولک
مقاله Cyrtopodion caspium
مقاله دی مورفیسم جنسی
مقاله طول سر
مقاله طول بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپویانی اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جکوی انگشت خمیده خزری، Cyrtopodion caspium یکی از فراوان ترین مارمولک های خانگی شب فعال ایران است که انتشار گسترده ای بخصوص در استان های شمالی کشور دارد. این تحقیق به منظور بررسی دوشکلی جنسی در این گونه از ۱۵ فروردین تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ در شهرستان ساری انجام شد. طی این مطالعه، ۱۴۰ نمونه شامل هفتاد نر و هفتاد ماده ی بالغ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد نر ها علاوه بر داشتن منافذ رانی و پیش مخرجی مشخص، دارای وزن بیشتر، طول بدن، طول سر و طول دم بزرگتری نسبت به ماده ها هستند. تفاوت معنی داری در نوع رژیم غذایی نرها و ماده ها وجود ندارد.