مقاله بررسی دموگرافی روش های خودکشی در بیماران امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی دموگرافی روش های خودکشی در بیماران امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ گیلان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات فوریت های پزشکی
مقاله خود کشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصف کسمایی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی ضیابری سیده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خودکشی را می توان کنشی آگاهانه در آزار خود تعریف کرد که به مرگ منتهی می شود و در حال حاضر یکی از ده علت اول مرگ در جهان محسوب می شود.
هدف: تعیین دموگرافی روش های اقدام به خودکشی در بیماران امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ استان گیلان درسال ۱۳۸۹
مواد و روش ها: در پژوهشی توصیفی- مقطعی ۷۴۵ مورد گزارش اقدام به خودکشی امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ در سال ۱۳۸۹ بررسی شد. متغیرهای سن، جنس، روش اقدام به خودکشی، نوع داروی بکار رفته، چگونگی (بستری در بیمارستان،درمان در محل) به عنوان معیارهای ورود بررسی شد و با تهیه چک لیستی از این اطلاعات با نرم افزار spss19 تجزیه و تحلیل آماری شد.
نتایج: از همه اقدام کنندگان به خودکشی ۴۲۴ مورد (۵۷%) مرد و ۳۲۱ مورد (۴۳%) زن بودند. بیشترین موارد اقدام به خودکشی از لحاظ سنی با ۴۷۷ مورد (۶۴%) در گروه سنی ۴۰-۲۰ سالگی قرار داشتند و از نظر روش اقدام به خودکشی نیز استفاده از دارو با ۴۴۶ مورد (۶۰%) فراوان ترین روش بود، سپس، خودزنی با ۱۵۷مورد (۲۱%) قرار می گیرد. از نظر داروها نیز آرام بخش ها با ۱۱۷ مورد (%۲۶٫۲) در زنان و مصرف چند دارویی با ۱۳۱مورد (%۲۹٫۳) در مردان بیشترین فراوانی را داشتند. هم چنین، بیشترین فصل اقدام به خودکشی با ۲۰۳ مورد (%۲۷٫۲) در تابستان بود. و ۶۱۹ نفر (۸۳%) در بیمارستان بستری شدند و ۱۲۶ تن (۱۷%) به طور سرپایی در محل درمان شدند.
نتیجه گیری: اقدام به خودکشی با استفاده از داروها بیشترین شیوع را دارد لذا روکرد راهکاری در مصرف اصولی داروها در جامعه بایسته به نظر می رسد.