مقاله بررسی دلایل تاریخی – اجتماعی عدم تداوم در به کارگیری چاپ سربی در اوایل دوره قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در هنر از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی دلایل تاریخی – اجتماعی عدم تداوم در به کارگیری چاپ سربی در اوایل دوره قاجار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی هنر
مقاله چاپ سربی
مقاله چاپ سنگی
مقاله حروف متحرک
مقاله دوره قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گذشته تولید کتاب در ایران به صورت دست نوشته صورت می گرفت. با ورود صنعت چاپ در دوره صفویه انتشار مکتوبات گسترش یافت و در دوره قاجار به اوج خود رسید؛ ولی چاپ سربی، نسبت به همتای خود، چاپ سنگی، از اقبال خوبی برخوردار نشد. به همین دلیل نوشته حاضر در نظر دارد با مرور تاریخچه حضور چاپ سربی و سنگی در ایران، به مطالعه شرایط و اتفاقات تاریخی – اجتماعی پیرامون این دو گونه خاص از صنعت چاپ پرداخته و استفاده جدی از آن ها را در چاپ کتب فارسی اوایل دوره قاجار بررسی و دلایل تاریخی – اجتماعی عدم تداوم، در بکارگیری چاپ سربی را ذکر نماید.
این مقاله از نظر هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم تمایل ایرانیان آن دوران به چاپ با حروف سربی، که بسیاری از منابع تاریخی و تخصصی هم به آن اشاره کرده اند، می تواند به علل زیر باشد:
عدم زیبایی حروف سربی نسبت به خوشنویسی.
در دسترس بودن چاپ سنگی نسبت به چاپ سربی.
وابستگی به واردات قطعات دستگاه چاپ.
در انحصار بودن صنعت چاپ سربی به دستگاه حاکمیت.