مقاله بررسی دقت و پایایی «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض مفصل ران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی دقت و پایایی «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض مفصل ران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتروپلاستی
مقاله تعویض مفصل
مقاله ران
مقاله اقدام قبل از جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسین زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی جاه علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدروح اله
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه: اندازه گیری و جای گذاری مناسب جزء ها (templating) قبل از جراحی تعویض کامل مفصل ران رایج می باشد. این مطالعه به منظور تعیین دقت و پایایی انجام «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض کامل مفصل ران غیرسیمانی انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی گذشته نگر به مدت چهار ماه انجام شد، ۵۰ بیمار که به دلیل استئوآرتریت شدید ران در یک بیمارستان دانشگاهی تهران تحت عمل تعویض مفصل ران قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. با استفاده از الگوهای دستی، اندازه جزءهای فمورال و استابولار برروی پرتونگاری جلویی و پشتی قبل از جراحی توسط چهارجراح تعیین گردید. میانگین درصد توافق بین اندازه های تعیین شده بر اساس «اندازه پروتز» و اندازه های به کار رفته در جراحی، به عنوان دقت در نظر گرفته شد. همچنین از ضریب کاپا برای تعیین پایایی استفاده گردید.
یافته ها: دقت «اندازه پروتز» برای تعیین اندازه جزءهای استابولار و فمورال به ترتیب برابر ۶۰% و ۵۹٫۵% و پایایی interobserver برابر ۴۹% و ۵۲% به دست آمد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، «اندازه پروتز» قبل از جراحی نمی تواند اندازه دقیق جزءهای تعویض کامل مفصل ران را قبل از جراحی تعیین نماید و برای دستیابی به نتایج بهتر، تعیین اندازه مناسب در زمان جراحی هستیم.