مقاله بررسی درک نقش هزینه تبلیغات و ارتقاء فروش در ایجاد وفاداری برند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی درک نقش هزینه تبلیغات و ارتقاء فروش در ایجاد وفاداری برند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداری به برند
مقاله نگرش به تبلیغات
مقاله کیفیت درک شده
مقاله آگاهی از برند
مقاله تداعی برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدصالحی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی نژاد حامد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی راد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وفاداری مشتریان امروزه، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها، منافع بلندمدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. هدف تمام فعالیت های بازاریابی، ایجاد وفاداری مصرف کنندگان نسبت به علامت تجاری و ایجاد وفاداری و مراجعه مجدد مشتریان می باشد که مستلزم به وجودآوردن اعتماد مصرف کنندگان به علامت تجاری است. در این مقاله بدین منظور ابعاد آن، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که نتیجه آزمون حاکی از تاثیرات مثبت عوامل تعریف شده می باشد. پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود، که درمیان مشتریان بانک ملت و ملی استان مازندران توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آموس صورت گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج تحقیق نشان داد نگرش مصرف کنندگان بر تبلیغات و پیشبرد فروش بر روی کیفیت درک شده، آگاهی از برندو تداعی برند تاثیر گذار می باشد که این عوامل خود بر وفاداری به برند موثر می باشد.