مقاله بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل یک بیمارستان دانشگاهی پیرامون پیش گیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل یک بیمارستان دانشگاهی پیرامون پیش گیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله پرسنل بیمارستان
مقاله پیش گیری
مقاله آنفلوانزای نوع H1N1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب پور احسان
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اقدامات پیش گیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1 از اهمیتی حیاتی برخوردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف، بررسی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی و خدماتی یک بیمارستان دانشگاهی، پیرامون پیش گیری از ابتلا به این بیماری صورت گرفت.
روش ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۹ انجام شد و جامعه پژوهش را کلیه کارکنان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان تشکیل می داد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر ۳۸ سوال جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک (۸ سوال)، دانش (۴ سوال)، نگرش (۹ سوال) و عملکرد (۱۷ سوال) بود. اطلاعات موجود توسط نرم افزار آماری SPSS17 و با استفاده از آزمون c2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه ۱۳۶ نفر از کارکنان اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. دانش و عملکرد پرسنل در سطح خوب و قابل قبولی ارزیابی شد و اکثریت آنها نگرش مثبتی نسبت به درمان و پیش گیری از آنفلوانزای نوع H1N1 داشتند.
نتیجه گیری: داشتن دانش خوب، نگرش مثبت و عملکرد مناسب توسط پرسنل، چشم انداز روشنی را در رابطه با پیش گیری از آنفلوانزای نوع H1N1 نمایان می سازد. با این وجود، تعمیم نتایج مطالعه حاضر به دیگر بیمارستان های دانشگاهی نیازمند انجام مطالعات بیشتر است.