مقاله بررسی دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی شهر رفسنجان نسبت به سیستم پژوهش سلامت و ارایه راهکارهایی به منظور افزایش سطح دانش، بینش و عملکرد آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی شهر رفسنجان نسبت به سیستم پژوهش سلامت و ارایه راهکارهایی به منظور افزایش سطح دانش، بینش و عملکرد آنها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله بینش
مقاله عملکرد
مقاله سیستم تحقیقات سلامت
مقاله پزشکان عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگویی نسیبه
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظام پژوهش سلامت، نظام برنامه ریزی، هماهنگی، پایش و مدیریت منابع و فعالیت های پژوهش سلامت به منظور دستیابی به سلامت توام با عدالت است. پزشکان عمومی به عنوان اعضای اصلی نظام سلامت، نقش به سزایی در دستیابی به آرمان بهداشت و درمان دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد پژوهش در حیطه سلامت طراحی گردید.
روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی کلیه پزشکان عمومی شهر رفسنجان (۷۶ نفر) انجام شد. اطلاعات به کمک پرسش نامه پژوهشگرساخته و به روش سرشماری جمع آوری گردید. روایی صوری پرسشنامه طبق نظر دو متخصص اپیدمیولوژی قابل قبول بود و پایایی آن به وسیله تکرار آن در یک نمونه کوچک و از طریق محاسبه c2 به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های پارامتریک Correlation،ANOVA  و t و غیرپارامتریک c2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: هفتاد و دو نفر (۹۴٫۷ درصد) به سوالات پاسخ دادند که از این بین ۳۹ نفر (۵۴٫۲ درصد) مرد و ۳۳ نفر (۴۵٫۸ درصد) زن بودند. در قسمت دانش، ۱۸ نفر (۲۵ درصد) از دانش ضعیف، ۳۹ نفر (۵۴٫۲ درصد) از دانش متوسط و ۱۵ نفر (۲۰٫۸ درصد) از دانش خوب برخوردار بودند. در قسمت بینش، ۵ نفر (۷ درصد) از افراد تحت بررسی از بینش ضعیف، ۴۲ نفر (۵۸٫۳ درصد) از بینش متوسط و ۲۵ نفر (۳۴٫۷ درصد) از بینش خوب نسبت به نظام تحقیقات سلامت برخوردار بودند. در مجموع عملکرد افراد شرکت کننده نیز ضعیف ارزیابی شد.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که آگاهی و بینش پزشکان عمومی شهر رفسنجان در مورد سیستم تحقیقات سلامت در حد متوسط و عملکرد آنها ضعیف بوده است. توصیه می شود برنامه ریزی های لازم در جهت ارتقای سطح دانش و بینش پزشکان عمومی در مورد سیستم تحقیقات سلامت از طریق برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی انجام گیرد. همچنین، در نظر گرفتن تسهیلات لازم و بودجه کافی برای پزشکانی که به امر تحقیق در زمینه سلامت می پردازند نیز ضروری است.