مقاله بررسی خوانایی، رسمیت و جذابیت رایج ترین قلم های فارسی مورد استفاده توسط دانشجویان در اسلایدهای پاورپوینت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی خوانایی، رسمیت و جذابیت رایج ترین قلم های فارسی مورد استفاده توسط دانشجویان در اسلایدهای پاورپوینت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلاید پاورپوینت
مقاله قلم فارسی
مقاله ادراک
مقاله جذابیت
مقاله خوانایی
مقاله رسمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: یکتایی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: پویاکیان مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم توجه به معیارها و استانداردهای ارگونومی در طراحی اسلایدهای پاورپوینت سبب خستگی چشم ها، کاهش توجه به محتوا و در نهایت کاهش کیفیت آموزش می گردد. این مطالعه با هدف شناسایی رایج ترین قلم ها و اندازه قلم های مورد استفاده دانشجویان در ساخت اسلایدهای پاورپوینت و بررسی ادراک ذهنی دانشجویان از سه ویژگی خوانایی، رسمیت و جذابیت این قلم ها به انجام رسید.
مواد و روش ها: در این مطالعه در ابتدا پنج قلم پر کاربرد در ساخت اسلایدهای پاورپوینت در نمونه ای ۸۴ نفری از دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شناسایی شد و ۱۰ اسلاید بر اساس این قلم های پرکاربرد، در دو اندازه قلم متفاوت (۲۴ و ۲۸) طراحی گردید. ویژگی خوانایی، رسمیت و جذابیت قلم های مورد استفاده در هر اسلاید در نمونه ای ۴۰ نفری از دانشجویان و با استفاده از مقیاس هفت گزینه ای لیکرتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: آزمون آنالیز واریانس یک طرف نشان داد که تفاوت معنی داری میان ادراک ذهنی دانشجویان از میزان خوانایی، رسمیت و جذابیت قلم های مورد استفاده در اسلایدها وجود دارد. از نظر خوانایی و جذابیت اسلاید  (B Titr 28) 10بالاترین رتبه و اسلاید  (Lotus 24) 4پایین ترین رتبه را از نظر شرکت کنندگان در مطالعه کسب کردند. همچنین از نظر شاخص رسمیت (B Nazanin 24) بالاترین رتبه و (Lotus 24) پایین ترین رتبه را از نظر شرکت کنندگان به دست آورد.
نتیجه گیری: ویژگی های آناتومیک قلم های نازنین، تیتر و لوتوس و تاثیر آنها بر خوانایی، جذابیت و رسمیت ادراک شده توسط دانشجویان مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نوع قلم انتخاب شده در طراحی اسلاید پاورپوینت بر سه ویژگی ادراکی بینندگان شامل خوانایی، جذابیت و رسمیت تاثیرگذار است. بنابراین، عدم توجه به معیارهای ارگونومی در انتخاب قلم، اسلاید می تواند بر کیفیت آموزش از طریق پاورپوینت تاثیرگذار باشد. مطالعات گسترده تر برای بررسی گستره بزرگتری از قلم های فارسی در گروه های بزرگتر توصیه شده است.