مقاله بررسی خواص ویسکوالاستیک گشتاور غیرفعال در حرکت اکستنشن و فلکشن مفصل آرنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی خواص ویسکوالاستیک گشتاور غیرفعال در حرکت اکستنشن و فلکشن مفصل آرنج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفصل آرنج
مقاله اکستنشن و فلکشن
مقاله گشتاور غیرفعال
مقاله ویسکوالاستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: زین سمیر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی قمشه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی مهر سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به منظور بررسی عواملی مانند سفتی عضلانی و سفتی مفاصل تحقیقات متعددی انجام شده است که خواص مکانیکی ویسکوالاستیک اندام مورد نظر طی انجام حرکت مفصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق هدف بررسی خواص ویسکوالاستیک گشتاور غیرفعال اندازه گیری شده در حین حرکت اکستنشن و فلکشن مفصل آرنج و پیدا کردن یک رابطه بیانگر رابطه گشتاور – جابه جایی برای گشتاور مورد نظر بود.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی و توصیفی بوده و جمعیت آماری مختصر به ۵ نفر با معیار شاخص توده بدنی بود. بر روی این افراد تست گشتاور غیرفعال توسط دستگاه ایزوکینتیک سایبکس در اکستنشن و فلکشن مفصل آرنج در ۴ سرعت متفاوت در ۵ سیکل متوالی در دامنه حرکتی ۰ تا ۱۳۰ درجه انجام شد و اطلاعات به دست آمده برای تحلیل و آنالیز، وارد نرم افزار (MATLAB) شد.
یافته ها: پس از بررسی منحنی های گشتاور – زاویه به دست آمده، مشاهده شد که با افزایش سرعت حرکت، در ابتدا و انتهای دامنه حرکتی، منحنی گشتاور دارای شیب بیشتری نسبت به ناحیه میانی در طول دامنه حرکتی بوده و مشاهده شد که منحنی های مربوطه از لحاظ تغییرات در طول دامنه حرکتی از ابتدا تا انتها دارای سه شیب ابتدایی، میانی و انتهایی بودند.
نتیجه گیری: وابستگی خواص ویسکوز و الاستیک، به جابه جایی و سرعت در سیستم عضله – تاندون و غیرخطی بودن این وابستگی نتیجه شد. از این تحقیق این نتیجه به دست آمد که با ساده سازی و با فرض روابط و عملکرد خطی نسبت به خواص ویسکوز و الاستیک برای بافت های درگیر در حرکت و با فرض مستقل بودن ضریب ویسکوز از جابه جایی، می توان روابط ریاضی برای گشتاور اعمال شده و جابه جایی برای این بافت ها به دست آورد و عملکرد مکانیکی آن ها را پیش بینی و آنالیز کرد.