مقاله بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره استونی و متانولی چند گونه گلسنگ استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره استونی و متانولی چند گونه گلسنگ استان ایلام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضدباکتریایی
مقاله عصاره متانولی
مقاله گلسنگ
مقاله ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولد بیگی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به مقاومت آنتی بیوتیکی روز افزون باکتری ها و گرایش عمومی به ترکیبات طبیعی، شناسایی گلسنگ ها و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها اهمیت خاصی دارد.
مواد و روش ها: پس از جمع آوری گلسنگ ها، عصاره متانولی و استونی آن ها تهیه و رقت های مختلف از عصاره ها، روی ۶ باکتری بیماری زا به روش انتشار دیسک تاثیر داده شد و با آنتی بیوتیک های متی سیلین، کلیندامایسین، استرپتومایسین و آمپی سیلین به عنوان شاهد مثبت مقایسه شد. مقدار حداقل غلظت مهارکننده و حداقل غلظت کشندگی عصاره ها نیز برای آن ها تعیین شد.
نتایج: بررسی قطر هاله ها نشان داد که عصاره استونی گلسنگ های مورد بررسی بر روی باکتری ها تاثیر نداشت. از بین گلسنگ ها عصاره متانولیFulgensia fulgens Sw. (Elenkin) فعالیت ضد باکتریایی در خور توجهی داشت.  
بحث و نتیجه گیری: از بین گلسنگ های مورد بررسی فقط گونه Fulgensia fulgens دارای خواص ضدباکتریایی بود، بنابراین، عصاره متانولی این گلسنگ می تواند به عنوان یک فراورده ضدباکتریایی در درمان عفونت های این باکتری ها جایگزین داروهای شیمیایی شود.