مقاله بررسی خواص ضد استرپتوکوک موتانس شیاربندهای فلورایددار و بدون فلوراید پس از افزودن نانو ذرات نقره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی خواص ضد استرپتوکوک موتانس شیاربندهای فلورایددار و بدون فلوراید پس از افزودن نانو ذرات نقره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوراید
مقاله استرپتوکوک موتانس
مقاله شیاربند
مقاله نانوذرات نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مولانا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علاقه مند همایون
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میقانی قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از آنجاییکه پوسیدگی ثانویه، مهم ترین علتی است که منجر به شکست ترمیم های رزینی می شود، تولید مواد رزینی با خاصیت ضدمیکروبی، همواره مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد شیاربندهای فلورایددار و بدون فلوراید حاوی نانوذرات نقره بر استرپتوکوک موتانس بود.
روش بررسی: در این مطالعه، خواص ضدمیکروبی شیاربندهای فلورایددار (Clinpro 3M) و بدون فلوراید (Concise 3M) پس از افزودن نانوذرات نقره با درصدهای وزنی ۰، ۰٫۰۱، ۰٫۰۲، ۰٫۰۳، ۰٫۰۴، ۰٫۰۵ با تست تماس مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. شیاربندها بر دیواره های میکروتیوب های ۵۰۰ میکرولیتری شکل داده شد و پس از کیور شدن توسط دستگاه لایت کیور، در مجاورت باکتری های غوطه ور در محیط مایع قرار گرفتند. سپس در زمان های ۳، ۲۴ و ۴۸ ساعت، ۱۰ میکرولیتر از محیط مایع بر روی محیط کشت بلاد آگار، کشت داده شد. بعد از ۲۴ ساعت انکوباسیون در محیط ۳۷ درجه سانتی گراد، تعداد کلونی های موتانس با دستگاه شمارنده کلونی شمارش شد. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون T مستقل ارزیابی شدند.
یافته ها: شیاربندهای فلورایددار نسبت به شیاربندهای بدون فلوراید در غلظت های پایین (۰-۰٫۰۲)، تاثیر معنی داری در جلوگیری از رشد استرپتوکوک موتانس داشتند (p£۰٫۰۰۱). گروه های حاوی نانوذرات نیز به طور معنی داری رشد باکتری ها را کاهش دادند (p£۰٫۰۰۱) که این خصوصیت با افزایش میزان نانوذرات، به وضوح افزایش یافت.
نتیجه گیری: اگرچه شیاربندهای فلورایددار خواص ضدمیکروبی از خود نشان دادند، اما با افزایش درصد وزنی نانوذرات نقره، خاصیت ضدمیکروبی قوی تر و موثرتری از خود نشان دادند.