مقاله بررسی خواص اپتیکی فیلم های نازک اکسید منیزیم تهیه شده به روش سل-ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۱۳ تا ۶۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خواص اپتیکی فیلم های نازک اکسید منیزیم تهیه شده به روش سل-ژل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسید منیزیم
مقاله فیلم نازک
مقاله سل
مقاله ژل
مقاله خواص اپتیکی
مقاله نانو پودر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باژن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی قدسی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیلم های نازک اکسید منیزیم به روش سل-ژل تهیه شدند. اثر دمای بازپخت روی خواص اپتیکی، ساختاری و مورفولوژیکی فیلم ها با استفاده از FTIR، UV-Visible، اسپکتروسکوپی فوتولومینسانس (PL)، پراش پرتو X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. ثابت های اپتیکی و ضخامت فیلم ها با رهیافت کمینه سازی نامقید نقطه گرا تعیین شد. شفافیت اپتیکی فیلم ها با افزایش دما کاهش می یابد. با افزایش دما ضریب شکست و ضریب خاموشی فیلم ها افزایش یافته اما ضخامت و گاف نواری کاهش می یابد. ضخامت فیلم ها به ترتیب از ۶۳۵ به ۴۲۰ نانومتر و گاف نواری فیلم ها از  4.05eVبه ۴٫۰۲eV کاهش می یابد. شدت فوتولومینسانس با افزایش دما افزایش می یابد. طیف XRD نشان می دهد که فیلم های تهیه شده در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد ساختارآمورف دارند. هم چنین ساختار کریستالی نانوپودرهای اکسید منیزیم تهیه شده به روش سل-ژل د بررسی شد. ساختار کریستالی پودرهای MgO با افزایش دما بهبود یافته است. تصویر SEM فیلم تهیه شده در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد یک فیلم همگن و بدون ترک را نشان می دهد.