مقاله بررسی خواص اپتیکی شیشه سیستم Li2O-Al2O3-SiO2-TiO2 در حضور آلاینده Cr2O3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی خواص اپتیکی شیشه سیستم Li2O-Al2O3-SiO2-TiO2 در حضور آلاینده Cr2O3
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیشه لیتیوم آلومینوسیلیکات
مقاله خواص اپتیکی
مقاله ضریب جذب
مقاله باند ممنوعه نوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش پس از تولید شیشه پایه Li2O-Al2O3-SiO2-TiO2 حاوی آلاینده Cr2O3 به روش ذوب و ریخته گری، تاثیر مقادیر مختلف آلاینده بر خواص اپتیکی و اسپکتروسکوپی شیشه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی خواص اسپکتروسکوپی، اپتیکی و ساختاری شیشه های تولید شده از طیف سنجی جذبی مرئی-فرابنفش و طیف سنجی FT-IR استفاده گردیده است. بر این اساس، پارامترهای اپتیکی نظیر ضریب جذب، ضریب خاموشی، انرژی فرمی، باند ممنوعه نوری و انرژی Urbach با استفاده از آنالیز اسپکتروسکوپی جذبی مرئی-ماوراء بنفش محاسبه شد. با توجه به نتایج محاسبات، افزودن ۱٫۵% Cr2O3 به شیشه پایه، موجب کاهش مقادیر حجم مولی، باند ممنوعه نوری، انرژی فرمی، انرژی Urbach و افزایش مقدار دانسیته می شود. تغییرات مذکور را می توان بر اساس خاصیت دگرگون سازی یون Cr3+ تحلیل و بررسی کرد.