مقاله بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین آبکافت بدست آمده از ضایعات، در فرآیند فیله کردن ماهی آزاد (Salmo salar) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۱۴۳ تا ۱۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین آبکافت بدست آمده از ضایعات، در فرآیند فیله کردن ماهی آزاد (Salmo salar)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریپسین
مقاله پروتئین آبکافت
مقاله ماهی آزاد
مقاله رادیکال آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشان عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده دوغیکلایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به بررسی خواص آنتی اکسیدان پروتئین آبکافت ضایعات فیله کردن ماهی آزاد تولید شده با آنزیم تریپسین می پردازد. پروتئین آبکافت در دمای یکسان تحت دو متغیر متفاوت زمان آبکافت و مقدار آنزیم تولید شد. ترکیب تقریبی، میزان آبکافت، فعالیت حذف رادیکال آزاد DPPH، فعالیت کلاته کردن یون آهن فرو و قدرت کاهندگی برای سه نوع پروتئین آبکافت تولیدی محاسبه شد. بیشترین میزان پروتئین ۸۹٫۷۴±۰٫۰ و کمترین میزان چربی، رطوبت و خاکستر پروتئین های آبکافت به ترتیب ۰٫۶±۰٫۰۱، ۵٫۷±۰٫۲ و ۳٫۵±۰٫۲ بود که با ضایعات ماهی آزاد اختلاف معنی دار داشت (P<0.05). بیشترین مقدار آبکافت، فعالیت حذف رادیکال آزاد DPPH، کلاته کردن یون آهن فرو و قدرت، کاهندگی پروتئین های تولیدی به ترتیب: ۸۱٫۷۸±۰٫۴۸، ۹۳٫۹۹±۴٫۵۶، ۱۲٫۸±۰٫۶ و ۰٫۴۲±۰٫۰۰ اندازه گیری شد. در نتیجه گیری میتوان گفت آبکافت آنزیمی ضایعات ماهی آزاد منجر به تولید پپتیدهایی با خواص آنتی اکسیدانی می گردد و می تواند بعد از تایید مطالعات کلینیکی بعنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار گیرد.