مقاله بررسی خواص آنتی اکسیدانی و میزان فنول و فلاونوئید کل پوست درختان اکالیپتوس کاملدولنسیس و کاج جنگلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۵۲۲ تا ۵۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی خواص آنتی اکسیدانی و میزان فنول و فلاونوئید کل پوست درختان اکالیپتوس کاملدولنسیس و کاج جنگلی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله فنول
مقاله فلاونوئید
مقاله اکالیپتوس
مقاله کاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری صالحه
جناب آقای / سرکار خانم: نظرنژاد نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنولی هستند که مهمترین آنتی اکسیدان های طبیعی بشمار می آیند. آنتی اکسیدان ها از عوامل اصلی خنثی کننده رادیکال های آزاد می باشند، که از شیوع بیماریهای مزمن و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می کنند. این ترکیبات از پوست درختان اکالیپتوس و کاج نیز قابل استخراج هستند. هدف این مطالعه، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و میزان فنول و فلاونوئید تام پوست درختان اکالیپتوس و کاج است.پس از تهیه پوست درختان مورد مطالعه، عصاره های اتانولی به روش سوکسوله استخراج شدند. ابتدا میزان فنول و فلاونوئید تام عصاره ها اندازه گیری و بعد برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از چهار روش دی فنیل پیکریل هیدرازیل، قدرت احیاکنندگی، نیتریک اکساید و میزان کی لیت کنندگی آهن استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان فنول و فلاونوئید تام در پوست درخت اکالیپتوس بیشتر از کاج است. نتایج آزمون به دام اندازی رادیکال های آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل نشان داد که غلظت مهار ۵۰% در عصاره اتانولی پوست درخت اکالیپتوس و کاج به ترتیب دارای مقادیر ۳٫۰۲ و ۱۵٫۷۷ میکروگرم بر میلی لیتر است. همچنین، در آزمون قدرت احیاکنندگی، میزان جذب برای عصاره پوست اکالیپتوس بیشتر از کاج بود. در آزمون به دام اندازی نیتریک اکساید، غلظت مهار ۵۰% در عصاره اتانولی پوست اکالیپتوس ۲٫۴۱ و در عصاره کاج ۲۲٫۷۵ میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد. همین طور، نتایج آزمون میزان کی لیت کنندگی آهن عصاره های اتانولی پوست اکالیپتوس و کاج در غلظت ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر، به ترتیب مهار ۳۷ و ۱۸٫۹۷ درصد را نشان دادند. عصاره های اتانولی پوست اکالیپتوس و کاج در چهار آزمون مورد مطالعه، فعالیت آنتی اکسیدانی قابل قبولی را نشان دادند، بنابراین می توانند به عنوان منابع مفیدی برای تامین آنتی اکسیدان های طبیعی باشند.