مقاله بررسی خطرپذیری ساختمان های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی خطرپذیری ساختمان های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدافند غیرعامل
مقاله ساختمان های حساس
مقاله مهم و حیاتی
مقاله شهر بروجرد
مقاله خطرپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی امینی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کنعانی مقدم ثنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در سلسله اقدامات پدافند غیرعامل حوزه های حیاتی، حساس و مهم واقع در مراکز شهری از جایگاه مهمی برخوردارند و با توجه به اینکه در همه حال باید آماده دفاع بود؛ به کارگیری ملاحظات پدافندی در ساخت شهرها در کشوری مانند ایران بسیار مهم است و باید دستورالعملی برای طراحی فضاهای شهری تدوین گردد. هدف از مقاله حاضر، بررسی و شناسایی ساختمان های حساس، مهم و حیاتی در شهر بروجرد به منظور کاهش خسارت های ناشی از حملات دشمن و بالا بردن قدرت دفاعی و آستانه مقاومت شهر می باشد.
روش پژوهش: مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و روش تحقیق در آن توصیفی- تحلیلی می باشد که با روش کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و مطالعات میدانی انجام شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و جانمایی ساختمان های حساس، مهم و حیاتی شهر می باشد به نحوی که در صورت حمله ناگهانی، این ساختمان ها به راحتی شناسایی شده و شهر در معرض خطر سقوط قرار می گیرد.