مقاله بررسی خطای پیش بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی خطای پیش بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی مدیریت
مقاله خطای پیش بینی سود
مقاله اقلام تعهدی اختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: علی پوردرویشی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری هماد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از دور نمای عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری سرمایه گذاران بالقوه و اعتباردهندگان را در اخذ تصمیمات اقتصادی یاری می نماید. تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید، فروش یا نگهداری سهام بر مبنای سودهای پیش بینی شده بر اهمیت هر چه بیشتر خطای پیش بینی سود می افزاید. بنابراین خطای پیش بینی سود نقش مهمی در عملکرد بازار ثانویه دارد. این پژوهش با هدف گذاری آشکار نمودن رفتارهای واحدهای تجاری در آستانه تامین مالی از طریق اقلام تعهدی اختیاری مثبت و منفی با خطای پیش بینی سود مدیریت، صورت پذیرفته است. در این راستا ۷۱ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۴ – ۱۳۸۹ مد نظر قرار گرفتند. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنادار بین خطای پیش بینی سود مدیریت و کل اقلام تعهدی اختیاری بوده است. نتایج سایر فرضیات گویای این مطلب است، که پیش بینی مدیریت جهت تامین مالی از طریق بدهی ها، رابطه مثبت معنادار بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت با خطای پیش بینی سود مدیریت ایجاد می کند. همچنین با دورنمای تامین مالی از طریق بدهی ها، رابطه معناداری بین اقلام تعهدی اختیاری منفی با خطای پیش بینی سود وجود ندارد.