مقاله بررسی خطاهای فارسی آموزان غیر فارسی زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی خطاهای فارسی آموزان غیر فارسی زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر قطب منفی
مقاله عناصر مطابقت نفی
مقاله نفی دوگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفروندگیگلو لیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفی، دارای صورت هایی پیچیده است و به شکل هایی گوناگون بیان می شود. برخی از جملات، دارای عنصر نفی آشکار هستند، ولی برخی دیگر بدون عنصر نفی آشکار، دارای مفهوم نفی اند. عناصر قطب منفی، اصطلاحاتی هستند که برای درست بودن از لحاظ دستوری، نیاز به بافت منفی دارند و معنی آن ها با جملات منفی سازگار است و تنها در جملات خاصی کاربرد دارند. یادگیری چنین مقوله هایی برای غیر فارسی زبانانی که قواعد دستوری زبان مادری شان با قواعد دستوری زبان فارسی تفاوت دارد، دشوار است. اگرچه در چند دهه اخیر، در زمینه فراگیری زبان دوم، مطالعات بسیاری انجام شده است، مطالعات چندانی در مورد کاربرد عناصر قطب منفی توسط آموزندگان زبان دوم/خارجی صورت نگرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش می کند به بررسی و تحلیل تفاوت های میان خطاهای فارسی آموزان غیر فارسی زبان، در درک یا تولید جملات دارای عناصر قطبی، البته در صورت وجود چنین تفاوت هایی، بپردازد. در این پژوهش، پس از آن که ۴۶ فارسی آموز بزرگ سال، به صورت تصادفی، انتخاب شدند، در دو گروه، مورد آزمون قرار گرفته و به یک پرسش نامه پاسخ دادند. سپس خطاهای آنان بررسی شد و مقایسه گروه ها، با توجه به نابرابری انحراف معیار، تفاوت معناداری را میان خطاهای دو گروه نشان داد. میانگین نمرات گروه اول نسبت به گروه دوم، بیشتر و انحراف معیارشان کمتر بود. یافته ها حاکی از آن بود که این دو گروه دارای خطاهای متفاوتی هستند.